تحقیق در مورد گستره هنر و موسیقی

تحقیق در مورد گستره هنر و موسیقی
تحقیق در مورد گستره هنر و موسیقی

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد گستره هنر و موسیقی
هنرجويان عزيز قبل از آنكه مبحث تئوري كه مقصد آن رسيدن به دانش و برهان است آغاز كنيم لازم دانستم كه چند سطري درباره ي هنر ، انتخاب و انگيزه ما نسبت به آن سخن به ميان آورم از مباحث اساسي حكمت هنر بحث در باب ماهيت كار و اثر هنري و صنعت و نسبت ميان اين دو است . اولين بار افلا طون و ارسطو متعرض بحث نظري در باب صنعت و هنر شدند به عقيده ارسطو اعمال و فعاليتهاي انسان بر سه نوع است . اول : نظري ( تئوريك ) : كه مقصد آن رسيد ن به دانش برهان Episteme است . دوم عملي – سوم ابداي كه مقصد آن فن و ساختن Teckne يا ابداع كردن چيزها از طريق تعقل صحيح است كه به آن تكنيك به انگليسي و فرانسه ، فن به عربي و هنر به فارسي مي گويند . هنر حقيقي عبارت است از وسيله اي جهت ارتباط انساني ، براي حيات بشر وبراي سير به سوي سعادت فرد و جامعه انساني كه موضوع ضرور و لازم است ، زيرا افراد بشر را با احساساتي يكسان به يكديگر پيوند مي دهد . هنر ، يك فعاليت انساني است يعني انسان احساسي را كه قبلا تجربه كرده است د رخود بيدار كند و برانگيختن آن بوسيله حركات و اشارات و خطها و رنگ ها و صداها و نقش ها و كلمات بنحوي كه ديگران نيز بتوانند همان احساس را تجربه كنند آنرا به سايرين منتقل سازد و آنها از همان مراحل حسي كه او گذشته است بگذرند آنگاه مي شود آنرا هنر ناميد . از سال 1750 باومگارتن Baumgarten كه زيبا شناسي Aesthetics را بنيان نهاد مفهوم زيبايي که آئين عمومي هنر بر آن بنا دارد زيبايي و بعنوان جوهر هنر شناخته شد و تعليم گرديد . آنها زيبائي را بر سه نوع قرار دادند : -الهي –طبيعي – مصنوعي – ولي حقيقت و زيبائي يكي است هنر جلوه و ظهور حقيقت است . Abdampfen : بي صدا ، خفه كردن . آكسان Accent : تأكيد ،تكيه كردن روي صدا ، تاكيد روي برخي اصوات ، ضربات . آكومپانيمان Accompaniment : همراهي كردن ، به دنبال آمدن ، همراه آمدن ، همراهي كردن با سازو يا آواز .Accordatura : نت هائي كه بر اساس آنها سازهاي زهي كوك مي شوند .After –note : نت كوچك و غير مؤكد كه روي آن تكيه نمي شود و به نام نت بالاتر از خودش خوانده مي شود. Alternando : يكي پس از ديگري ، پي در پي ، متناوب Altra volta : از نو ، باز هم ، اجراي مجدد يك قطعه به تقاضاي شنوندگان .آندانته كانتابيله Andant cantabile : با سرعت اجراي آندانته و ملودي صاف وروان شبيه به آواز سرايش .آنتم Anthem : قطعه كورال مذهبي ، اشعار آنتم ها معمولا ً بخشي از آواز مذهبي به شمار مي رود ، با همراهي يا بدون آن اجرا مي شوند .آنتي فونا Antifona : ( پرسش و پاسخ ) ترجيع بند ، جمله اي كه در مراحل مختلف يك اثر تكرار مي شود ، جوابي كه يك گروه كر به گروه ديگر مي دهد ، يك پاساژ آوازي كه معمولا ً قبل و بعد از خواندن مزامير و مناجات د ركليساي رومن كاتوليك بصورت آواز دسته جمعي اجرا مي شود ، آنتي فون واژه اي يوناني به معني صدا مي باشد . آپولو Apollo : خداي اساطيري موسيقي و هنرهاي زيبا ، در زبان قديم تمامي هنرهاي زيبا را موزيك مي ناميدند و براي هر چيزي ، رب النوعي (خدائي ) داشتند كه آنها را « موز » مي گفتند ، كه آپولو خداي شعر و موزيك بود و همراه با 9 فرشته خود در كوه پارناس زندگي مي كرد كه نام آنها عبارت بودند از : 1 – اويترپ Euterpe الهه آوازهاي رؤيائي 2- پولي هيمنيا Polyhymnia الهه هنرهاي جدي 3- اراتو Erato الهه عروسي و عاشقانه 4 – ترپ سيخوره Terpsichore الهه هنر رقص 5 – تاليا Talia الهه كمدي و مسخره آميز 6- مل پومنه Melpomene الهه آوازهاي غم انگيز 7 – كالييوپ Kaliope الهه شعرهاي حكايتي 8- كلييو Klio الهه تاريخ شناسي 9 – ئورانيا Urania الهه ستاره شناسي تا اينكه رفته رفته كلمه (موز ) پايه ( موزيك قرار گرفت و آنرا فقط به هنر موسيقي ( موزيك ) منحصر نموداند . آريتيميك Arhythmic : موسيقي آريتميك زماني پيش مي آيد كه جريان ريتم در يک قطعه با ارزش هاي نرمال بيان شده ولي ميزان بندي نشده باشد . آتمپو Atempo : مراجعت به تمپوي ( سرعت ) اول . آتونال Atonale : نوعي موسيقي كه از قوانين تونال تبعيت نمي كند ، تضعيف يك قطعه موسيقي خارج از چهارچوب كلاسيك توناليته كه اين اصطلاح به موسيقي دوازده صدائي گفته مي شود ، آرنولد شوئنبرگ به هارموني اتونال « سرياليسم » نام نهاد و معتفد بود كه با تمام پرده هاي گام سنتي بايستي يكسان رفتار كرد و هيچ تأكيد خاصي بر روي هيچيك از آنها قرار نداد .
آوه ماريا Ave Maria : به لاتين يعني درود بر مريم كه در اصل نمازي آوازي است ، مراسم تقديس مريم مقدس د ركليساي رومن كاتوليك كه موضوع بسياري از آهنگ ها مي باشد . آريا Aria : ( واژه ايتاليايي air ) ترانه اي براي صداي سلو ، در يك اپرا يا اوراتوريو . آريا قطعه اي است داراي فرم A-B-A كه A دوم غالباً به صورت بداهه نوازي اجرا مي گردد و نمايانگر قدرت تكنيك نوازنده مي باشد . آريا يكي از بخش هاي سويت باروك نيز مي باشد. Ad libitum : قطعه اي كه با اين علامت مشخص شده ممكن است با همان سرعت خود به ميل نوازنده اجرا شود يا حذف گردد . Cachucha : نام يكي از رقص هاي عاميانه و مردم پسند اسپانيولي با ميزان سه ضربي شبيه رقص بولرو . Cacophony : سروصدا ، صداي ناموزون ، تنافر اصوات ، نواي نامفهوم و بد آهنگ .Camera : آهنگ هائي كه براي اجرا د رمحافل خصوصي يا كنسرت هاي كوچك ساخته مي شوند ، موسيقي مجلسي ، هر قطعه كه براي اركستر مجلس نوشته شود . كانن Canon : در زبان يونان قديم به معني «قانون » به كار رفته است كه عربي شده واژه كانن مي باشد ، طرحي كنتر پوانتيك شامل يك ملودي كم و بيش طولاني كه يك بخش اجراي آن را بر عهده دارد و سپس د رلحظه اي از آن ملودي ، بخش ديگر همان را از ابتدا آغاز مي كنند ، در حالي كه بخش اولي به ادامه آن مشغول است ، وقتي بخش دوم به نقطه معهود رسيد آنرا دوباره و بلافاصله از اول اجرا مي كند . ملودي كانن بايد طوري تنظيم شود كه هر قسمت مابين ورود يك بخش تا ابتداي ورود بخش بعدي با ساير قسمت ها ، همگوني و هارموني داشته باشد . كانن ها ممكن است گاهي دو يا چند بخش باشند . Cantabile : آوازوار، آوازگونه ،با ذوق و ميل آوازخواندن ، آوازه خوني .كنكورد Concord : تركيبي است از نت هايي كه در يك آكورد شاد و آرام بخش براي گوش خوش آيند باشد . كانتات Cantata : فرم مركب براي ساز و آواز متعلق به دوره باروك ، متن كانتات ممكن است مذهبي يا غير مذهبي باشد . ريشه آن از كانتات مجلس ايتاليايي د راواخر سده 16 م . براي صداي سلو گرفته شده كه به همراهي عود يا ساز شستي دار اجرا مي شد . در سده 17 م. كانتات كليسا گسترش يافت و در آلمان به اوج خود رسيد ، به ويژه با آثار باخ ، كانتا هاي سلو از آن به بعد هم نوشته مي شدند ، اما معمولا ً فرم كرال داشتند . به هر حال ، اين كانتات همواره از تعدادي آريا و بخش هاي سازي يا كرال تشكيل مي يافت به روي متني نقادانه با محتوائي عاشقانه ، دراماتيك يا مذهبي تصنيف مي شدند . كاپله Capelle : اركستر ، گروه نوازنده . كاپريچيو Capriccio : اصطلاح ايتاليايي كه به قطعات متنوع ، شاد ، سبك ، فانتزي و آزاد اطلاق مي شود . اين عنوان توسط برخي از مصنفين قرن نوزدهم ، و در ميان آنها مندلسون و برامس براي قطعات كوتاه پيانو به كار مي گرفتند . كه كيفيتي آميخته با شوخي و در عين حال بوالهوسانه داشتند كه به فرم سه تائي « a-b-a » تنظيم مي شدند . شاكون Chaconne : رقصي سه ضربي پرجوش و خروش كه در اصل مكزيكي است ، كه بعدها در اسپانيايي سده 16 م . متداول شد . كه ابتداي قرن سده هفده به فرانسه راه يافت . از نمونه هاي اين فرم مي توان به چاكونه د رفامينور براي ويولون اثر باخ و در سل مينور براي سازهاي زهي اثر پرسل نام برد . شانسون Chanson : تصنيف ، ترانه ، آواز ، سرود . كر Choir : آواز جمعي ، دسته همسرايان ، مركب از مخلوطي از بخش هاي صداي زنان ومردان ، خوانندگاني كه موسيقي كليسا را همراهي مي كنند به ايتاليائي (كر coro ) قطعه اي فقط براي صداي انسان .كرال Chorale : آهنگ مذهبي در كليساي پروتستان آلمان ( همان كر و همسرايي ) به زبان آلماني « با املاء choral » آلماني ها كورال را كه در سرزمينها و كليساهاي ديگر به زبان لاتين خوانده مي شد ، براي اولين بار به زبان خود ترجمه كردند . اهميت كورال هاي پروتستان در آن است كه بعدها هسته اصلي موسيقي باروك آلمان و پايه تعداد زيادي كانتات قرار گرفت .

 • تحقیق در مورد انتقال دستی

  تحقیق در مورد انتقال دستی انتقال, انتقال دستی, تحقیق, تحقیق در مورد انتقال دستی, دانلود تحقیق در مورد انتقال دستی, دستی, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد انتقال دستی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد عوامل اصلي بروز آتش سوزي در شناور

  پاورپوینت در مورد عوامل اصلي بروز آتش سوزي در شناور آتش, اصلي, بروز, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد عوامل اصلي بروز آتش سوزي در شناور, دانلود پاورپوینت در مورد عوامل اصلي بروز آتش سوزي در شناور, در, سوزي, شناور, عوامل, عوامل…

 • پاورپوینت افزودنی های غذایی

  پاورپوینت افزودنی های غذایی پاورپوینت افزودنی های غذایی, تغذیه کلینیکی, درمانی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت افزودنی های غذایی این فایل حاوی 36 اسلاید درباره افزودنی های غذایی می باشد.. محتوای فایل شامل: افزودني هاي غذايي براي اهداف غذايي خاص…

 • تحقیق در مورد تاثیر ادیان بر هنر چین 13 ص

  تحقیق در مورد تاثیر ادیان بر هنر چین 13 ص 13, ادیان, بر, تاثیر, تاثیر ادیان بر هنر چین 13 ص, تحقیق, تحقیق در مورد تاثیر ادیان بر هنر چین 13 ص, چین, دانلود تحقیق در مورد تاثیر ادیان بر…

 • مبانی نظری و پیشینه روند تکوین شهر

  مبانی نظری و پیشینه روند تکوین شهر پیشینه, تکوین, دانلود مبانی نظری و پیشینه روند تکوین شهر, روند, شهر, مبانی, مبانی نظری و پیشینه روند تکوین شهر, نظری, و رفتن به سایت اصلی مبانی نظری و پیشینه روند تکوین شهر…

 • مبانی نظری و پیشینه تدریس مشارکتی

  مبانی نظری و پیشینه تدریس مشارکتی پیشینه, تدریس, دانلود مبانی نظری و پیشینه تدریس مشارکتی, مبانی, مبانی نظری و پیشینه تدریس مشارکتی, مشارکتی, نظری, و رفتن به سایت اصلی مبانی نظری و پیشینه تدریس مشارکتی لینک دانلود و خرید پایین…

 • تحقیق در مورد روش های جدید تدریس 60 ص

  تحقیق در مورد روش های جدید تدریس 60 ص 60, تحقیق, تحقیق در مورد روش های جدید تدریس 60 ص, تدریس, جدید, دانلود تحقیق در مورد روش های جدید تدریس 60 ص, روش, روش های جدید تدریس 60 ص, ص,…

 • گزارش تخصصی معاون آموزشی : علاقمند کردن همکاران مدرسه به درس پژوهی با روش های مناسب

  گزارش تخصصی معاون آموزشی : علاقمند کردن همکاران مدرسه به درس پژوهی با روش های مناسب گزارش تخصصی, گزارش تخصصی برای دانش آموزان رفتن به سایت اصلی گزارش تخصصی معاون آموزشی : علاقمند کردن همکاران مدرسه به درس پژوهی با…

 • تحقیق در مورد بتن پرليت 14 ص

  تحقیق در مورد بتن پرليت 14 ص 14, بتن, بتن پرليت 14 ص, پرليت, تحقیق, تحقیق در مورد بتن پرليت 14 ص, دانلود تحقیق در مورد بتن پرليت 14 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد بتن…

 • تحقیق در مورد تخمين ضريب سيالات غيردارسي از اطلاعات تست Buildup چاه 8 ص

  تحقیق در مورد تخمين ضريب سيالات غيردارسي از اطلاعات تست Buildup چاه 8 ص از, اطلاعات, ت, تحقیق در مورد تخمين ضريب سيالات غيردارسي از اطلاعات تست Buildup چاه 8 ص, تخمين, تخمين ضريب سيالات غيردارسي از اطلاعات تست Buildup…