تحقیق در مورد تحلیل روانی توبه 20 ص

تحقیق در مورد تحلیل روانی توبه 20 ص
20, تحقیق, تحقیق در مورد تحلیل روانی توبه 20 ص, تحلیل, تحلیل روانی توبه 20 ص, توبه, دانلود تحقیق در مورد تحلیل روانی توبه 20 ص, روانی, ص, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد تحلیل روانی توبه 20 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 10 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏تحل‏ی‏ل‏ روان‏ی‏ توبه ‏توبه‏ ‏ی‏عن‏ی‏ چه؟ ماه‏ی‏ت‏ توبه از نظر روان‏ی‏ برا‏ی‏ انسان چه حالت‏ی‏ است و از نظر معنو‏ی‏ برا‏ی‏ انسان چه اثر‏ی‏ دارد؟ در نظر بس‏ی‏ار‏ی‏ از ما توبه ‏ی‏ك‏ امر بس‏ی‏ار‏ ساده ا‏ی‏ است، ه‏ی‏چوقت‏ به ا‏ی‏ن‏ فكر ن‏ی‏فتاده‏ ا‏ی‏م‏ كه توبه را از نظر روان‏ی‏ تحل‏ی‏ل‏ بكن‏ی‏م‏. اساسا توبه ‏ی‏ك‏ی‏ از مشخصات انسان نسبت ‏به‏ ح‏ی‏وانات‏ است، ‏ی‏عن‏ی‏ انسان بس‏ی‏ار‏ی‏ مم‏ی‏زات‏ و مشخصات و كمالات و استعدادها‏ی‏ عال‏ی‏ دارد كه ه‏ی‏چكدام‏ از آنها در ح‏ی‏وانات‏ وجود ندارد. ‏ی‏ك‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ استعدادها‏ی‏ عال‏ی‏ در انسان، هم‏ی‏ن‏ مسئله توبه است. ‏حق‏ی‏قت‏ توبه:‏” توبه ” بمعن‏ی‏ و مفهوم‏ی‏ كه انشاءالله برا‏ی‏ شما شرح م‏ی‏ دهم، ا‏ی‏ن‏ ن‏ی‏ست‏ كه ما لفظ استغفرالله رب‏ی‏ و اتوب ال‏ی‏ه‏ را به زبان جار‏ی‏ كن‏ی‏م،‏ از مقوله لفظ ن‏ی‏ست‏. ‏توبه‏ ‏ی‏ك‏ حالت روان‏ی‏ و روح‏ی‏ و بلكه ‏ی‏ك‏ انقلاب روح‏ی‏ در انسان است كه لفظ استغفرالله رب‏ی‏ و اتوب ال‏ی‏ه‏ ب‏ی‏ان‏ ا‏ی‏ن‏ حالت است، نه خود حالت، نه خود توبه، مثل بس‏ی‏ار‏ی‏ از چ‏ی‏زها‏ی‏ د‏ی‏گر‏ كه در آنها لفظ، خودش، آن حق‏ی‏قت‏ ن‏ی‏ست‏ بلكه مب‏ی‏ن‏ آن حق‏ی‏قت‏ است. ‏ا‏ی‏نكه‏ ما روز‏ی‏ چند‏ی‏ن‏ بار م‏ی‏ گوئ‏ی‏م‏ استغفرالله رب‏ی‏ و اتوب ال‏ی‏ه‏ نبا‏ی‏د‏ خ‏ی‏ال‏ بكن‏ی‏م‏ كه روز‏ی‏ چند بار توبه م‏ی‏ كن‏ی‏م‏. ما اگر روز‏ی‏ ‏ی‏ك‏ بار توبه واقع‏ی‏ بكن‏ی‏م،‏ مسلما مراحل و منازل‏ی‏ از قرب به پروردگار را تحص‏ی‏ل‏ م‏ی‏ كن‏ی‏م‏. ‏تفاوت‏ی‏ م‏ی‏ان‏ جمادات و نباتات و ح‏ی‏وانات‏ وجود دارد و آن ا‏ی‏نست‏ كه جمادات ا‏ی‏ن‏ استعداد را ندارند كه در مس‏ی‏ر‏ی‏ كه حركت م‏ی‏ كنند، خودشان از درون خودشان تغ‏یی‏ر‏ مس‏ی‏ر‏ و تغ‏یی‏ر‏ جهت بدهند، مثل حركت‏ی‏ كه زم‏ی‏ن‏ به دور خورش‏ی‏د‏ ‏ی‏ا‏ بدور خودش دارد، ‏ی‏ا‏ حركات‏ی‏ كه همه ستارگان در مدار ‏خودشان‏ دارند، ‏ی‏ا‏ حركت سنگ‏ی‏ كه از ارتفاع رها م‏ی‏ شود و بطرف زم‏ی‏ن‏ م‏ی‏ آ‏ی‏د‏.
 

 • تحقیق در مورد مطهری 11ص

  تحقیق در مورد مطهری 11ص 11ص, تحقیق, تحقیق در مورد مطهری 11ص, دانلود تحقیق در مورد مطهری 11ص, مطهری, مطهری 11ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مطهری 11ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد قرآن‌شناسي مقدمه قرآن‌آموزي

  پاورپوینت در مورد قرآن‌شناسي مقدمه قرآن‌آموزي پاورپوینت, پاورپوینت در مورد قرآن‌شناسي مقدمه قرآن‌آموزي, دانلود پاورپوینت در مورد قرآن‌شناسي مقدمه قرآن‌آموزي, قرآن‌آموزي, قرآن‌شناسي, قرآن‌شناسي مقدمه قرآن‌آموزي, مقدمه, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد قرآن‌شناسي مقدمه قرآن‌آموزي لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد شرکت گازرسانی طلوع 45 ص

  تحقیق در مورد شرکت گازرسانی طلوع 45 ص 45, تحقیق, تحقیق در مورد شرکت گازرسانی طلوع 45 ص, دانلود تحقیق در مورد شرکت گازرسانی طلوع 45 ص, شرکت, شرکت گازرسانی طلوع 45 ص, ص, طلوع, گازرسانی, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد نوشهر

  تحقیق در مورد نوشهر تحقیق, تحقیق در مورد نوشهر, دانلود تحقیق در مورد نوشهر, مورد, نوشهر رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد نوشهر لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد اماکن تاریخی در استان اصفهان 20 ص

  تحقیق در مورد اماکن تاریخی در استان اصفهان 20 ص 20, استان, اصفهان, اماکن, اماکن تاریخی در استان اصفهان 20 ص, تاریخی, تحقیق, تحقیق در مورد اماکن تاریخی در استان اصفهان 20 ص, دانلود تحقیق در مورد اماکن تاریخی در…

 • هشت سال دفاع مقدس 14 ص

  هشت سال دفاع مقدس 14 ص 14, دانلود هشت سال دفاع مقدس 14 ص, دفاع, سال, ص, مقدس, هشت, هشت سال دفاع مقدس 14 ص رفتن به سایت اصلی هشت سال دفاع مقدس 14 ص لینک دانلود و خرید پایین…

 • تحقیق در مورد متغيرهاي ساختار شناسي در جمعيت متفاوت ميزبان 12 ص

  تحقیق در مورد متغيرهاي ساختار شناسي در جمعيت متفاوت ميزبان 12 ص 12, تحقیق, تحقیق در مورد متغيرهاي ساختار شناسي در جمعيت متفاوت ميزبان 12 ص, جمعيت, دانلود تحقیق در مورد متغيرهاي ساختار شناسي در جمعيت متفاوت ميزبان 12 ص,…

 • مقاله آموزش کودکان

  آموزشآموزش کودکاندانلود مقاله آموزش کودکانکودکانمقالهمقاله آموزش کودکان رفتن به سایت اصلی مقاله آموزش کودکان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 9 صفحه  قسمتی از متن…

 • تحقیق در مورد الودگی هوا

  تحقیق در مورد الودگی هوا الودگی, الودگی هوا, تحقیق, تحقیق در مورد الودگی هوا, دانلود تحقیق در مورد الودگی هوا, مورد, هوا رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد الودگی هوا لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحلیل کسب و کار در سطح صنعت

  تحلیلتحلیل کسب و کار در سطح صنعتدانلود تحلیل کسب و کار در سطح صنعتدرسطحصنعتکارکسبو رفتن به سایت اصلی تحلیل کسب و کار در سطح صنعت لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش…