پرسشنامه تحریف های شناختی

پرسشنامهپرسشنامه تحریف های شناختیتحریفدانلود پرسشنامه تحریف های شناختیشناختیهای

رفتن به سایت اصلی

پرسشنامه تحریف های شناختی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏پرسشنامه تحریف ‏های شناختی‏معرفی پرسشنامه‏پرسشنامه حاضر توسط عبداهللزاده و ساالر درسال ‏1389‏ با هدف دستیابی به ابزاری آسان برای آگاهی از تحریفهای شناختی استفاده شده در زندگی روزمره ساخته شده است. پرسشنامه حاضر میتواند به عنوان یک ابزار، در خدمت اهداف آموزشی، پژوهشی، بهداشتی درمانی، در رابطه با کار و روابط انسانی، مدیریت و سازماندهی و سیاستگذاری مورد استفاده قرار گیرد. این پرسشنامه بر مبنای تحریفهای شناختی الیس ساخته شده است و به سنجش ‏10‏تحریف شناخته شناسایی شده توسط البرت الیس میپردازد.‏روش اجرا و نمره‏ ‏گذاری‏این پرسشنامه شامل‏20‏ سوال 5‏ گزینهای است که براساس مقیاس لیکرت نمرهگذاری میشود. این پرسشنامه ‏10‏بعد را به شرح زیر میسنجد: که به شیوه زیر تقسیمبندی و نمرهگذاری میشود.‏جدول ‏3-1‏زیرمقیاسها وسواالت مربوط به آنها در پرسشنامه تحریف شناختی‏مقیاس‏تعداد سواالت‏شماره سواالت‏همه یا هیچ‏2‏1-2‏تعمیم مبالغه آمیز‏2‏3-4‏فیلتر ذهنی‏26-5‏بی توجهی به امرمثبت‏2‏7-8‏نتیجه گیری شتابزده‏2‏9-10‏درشت بینی-ریزبینی‏2‏11-14‏استدالل احساسی‏2‏12-13‏باید-بهتر‏2‏16-15‏برچسب زدن‏2‏18-17‏شخصی سازی‏2‏19-20‏به هریک از سوالها بسته به پاسخ داده شده از ‏1‏تا5‏ نمره تعلق میگیرد، که در آن گزینه کامال موافقم نمره‏1‏، موافقم نمره‏2‏،‏نظری ندارم نمره‏3‏، مخالفم نمره4‏، کامال مخالفم نمره5‏ دارند. و تنها سوال شماره یک به صورت معکوس از 5‏ تا‏1‏ نمرهگذاری‏میشود. براساس نمرهگذاری هر فردی که نمره بیشتری را کسب کند از تفکر مناسبتری برخوردار است، و هر کس نمره کمتری‏را به خود اختصاص دهد از تحریفهای شناختی بیشتری استفاده کرده است)عبداهلل زاده و ساالر،.)‏1389‏روایی واعتبار‏این پرسشنامه دارای اعتبار و روایی داخلی میباشد. این آزمون توسط عبداهللزاده و ساالر در سال‏1389‏ بر روی جمعیت‏ایرانی،‏151‏زن و‏146‏مرد هنجاریابی شد. در این فرآیند اطالعات جمعآوری شده توسط ابزار تحقیق، به وسیله آزمون T‏مستقل
 

 • مبانی نظری و پیشینه نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

  مبانی نظری و پیشینه نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی اقتصادی, پیشینه, دانلود مبانی نظری و پیشینه نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی, در, قرارداد, مبانی, مبانی نظری و پیشینه نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی, نظری,…

 • پاورپوینت در مورد تاریخچه آسانسور

  پاورپوینت در مورد تاریخچه آسانسور آسانسور, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تاریخچه آسانسور, تاریخچه, تاریخچه آسانسور, دانلود پاورپوینت در مورد تاریخچه آسانسور, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد تاریخچه آسانسور لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد تاریخ ایران و جهان جنگ جهانی اول (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد تاریخ ایران و جهان جنگ جهانی اول (تحقیق دانش آموزی) اول, ایران, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تاریخ ایران و جهان جنگ جهانی اول (تحقیق دانش آموزی), تاریخ, تاریخ ایران و جهان جنگ جهانی اول, جنگ, جهان, جهانی,…

 • تحقیق در مورد فن آوري اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بين 100 ص

  تحقیق در مورد فن آوري اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بين 100 ص ـ, 100, آوري, ارتباطات, اطلاعات, بين, تحقیق در مورد فن آوري اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بين 100 ص, دانلود تحقیق در مورد فن آوري…

 • تحقیق در مورد دختران فراري 68 ص

  تحقیق در مورد دختران فراري 68 ص 68, تحقیق, تحقیق در مورد دختران فراري 68 ص, دانلود تحقیق در مورد دختران فراري 68 ص, دختران, دختران فراري 68 ص, ص, فراري, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد دختران…

 • پرسشنامه اثربخشی سازمانی هوی و همکاران

  اثربخشیپرسشنامهپرسشنامه اثربخشی سازمانی هوی و همکاراندانلود پرسشنامه اثربخشی سازمانی هوی و همکارانسازمانیهمکارانهویو رفتن به سایت اصلی پرسشنامه اثربخشی سازمانی هوی و همکاران لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • پاورپوینت در مورد دستگاه تناسلی مرد

  پاورپوینت در مورد دستگاه تناسلی مرد پاورپوینت, پاورپوینت در مورد دستگاه تناسلی مرد, تناسلی, دانلود پاورپوینت در مورد دستگاه تناسلی مرد, دستگاه, دستگاه تناسلی مرد, مرد, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد دستگاه تناسلی مرد لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد پرورش قارچ روي سوبستر استريل شده

  تحقیق در مورد پرورش قارچ روي سوبستر استريل شده استريل, پرورش, پرورش قارچ روي سوبستر استريل شده, تحقیق, تحقیق در مورد پرورش قارچ روي سوبستر استريل شده, دانلود تحقیق در مورد پرورش قارچ روي سوبستر استريل شده, روي, سوبستر, شده,…

 • کارآموزی داروسازي اسوه 88 ص

  کارآموزی داروسازي اسوه 88 ص 88, اسوه, داروسازي), دانلود کارآموزی داروسازي اسوه 88 ص, ص, کارآموزی, کارآموزی داروسازي اسوه 88 ص رفتن به سایت اصلی کارآموزی داروسازي اسوه 88 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …

 • پاورپوینت در مورد علوم فصل 3 اتم

  پاورپوینت در مورد علوم فصل 3 اتم 3, اتم, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد علوم فصل 3 اتم, دانلود پاورپوینت در مورد علوم فصل 3 اتم, علوم, علوم فصل 3 اتم, فصل, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد علوم…