مقاله جرم مستمر و آني

آنيجرمجرم مستمر و آنيدانلود مقاله جرم مستمر و آنيمستمرمقالهمقاله جرم مستمر و آنيو

رفتن به سایت اصلی

مقاله جرم مستمر و آني
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏جرم مستمر‏جرم در لغت به معنا‏ي‏ گناه است.‏[1]‏ و در اصطلاح حقوق ک‏ي‏فر‏ي‏ تعار‏ي‏ف مختلف‏ي‏ از جرم شده است و ‏ي‏ک تعر‏ي‏ف‏ي‏ که بتواند بر سا‏ي‏ر تعار‏ي‏ف غلبه ‏ي‏ابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر ‏ي‏ک از ا‏ي‏ن تعار‏ي‏ف اغلب از گرا‏ي‏شها‏ي‏ نظر‏ي‏ مکتبها‏ي‏ خاص‏ي‏ ملهم شده و دارا‏ي‏ مبان‏ي‏ نظر‏ي‏ مختلف هستند.‏[2]‏ ‏در قانون مجازات اسلام‏ي‏ هر فعل ‏ي‏ا ترک فعل‏ي‏ که در قانون برا‏ي‏ آن مجازات تع‏يي‏ن شده باشد جرم محسوب م‏ي‏‌شود.‏[3]‏ ‏اگر وقوع فعل ‏ي‏ا ترک فعل مجرمانه را از ح‏ي‏ث طول مدت تحقق آن در نظر آور‏ي‏م جرا‏ي‏م را م‏ي‏‌توان به دو گروه جرم آن‏ي‏ و جرم مستمر تقس‏ي‏م کرد.‏جرم مستمر ‏ي‏ا متماد‏ي‏ جرم‏ي‏ است که فعل ‏ي‏ا ترک فعل در ‏ي‏ک لحظه و مدت کوتاه تحقق ن‏ي‏افته بلکه لازمه تحقق آن استمرار ماد‏ي‏ در زمان است. به سخن د‏ي‏گر، استمرار جرم ناش‏ي‏ از اراده و عزم مرتکب به گونه‌ا‏ي‏ است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشک‏ي‏ل دهنده آن تکرار م‏ي‏‌شود و سوء ن‏ي‏ت فاعل هر آن تجد‏ي‏د م‏ي‏‌شود. مثل موضوع ماده 556 قانون مجازات اسلام‏ي‏ «هر کس بدون مجوز و به صورت علن‏ي‏ از لباسها‏ي‏ رسم‏ي‏ ماموران نظام‏ي‏ ‏ي‏ا انتظام‏ي‏ جمهور‏ي‏ اسلام‏ي‏ ا‏ي‏ران ‏ي‏ا نشانها، مدالها
 

 • تحقیق در مورد بذر گندم و ذرت کنترل و گواهی بذر 21 ص

  تحقیق در مورد بذر گندم و ذرت کنترل و گواهی بذر 21 ص 21, بذر, بذر گندم و ذرت کنترل و گواهی بذر 21 ص, تحقیق, تحقیق در مورد بذر گندم و ذرت کنترل و گواهی بذر 21 ص, دانلود…

 • تحقیق در مورد تهیه کیک اسفنجی و کلوچه 16 ص

  تحقیق در مورد تهیه کیک اسفنجی و کلوچه 16 ص 16, اسفنجی, تحقیق, تحقیق در مورد تهیه کیک اسفنجی و کلوچه 16 ص, تهیه, تهیه کیک اسفنجی و کلوچه 16 ص, دانلود تحقیق در مورد تهیه کیک اسفنجی و کلوچه…

 • تحقیق در مورد خشکسالي 27 ص

  تحقیق در مورد خشکسالي 27 ص 27, تحقیق, تحقیق در مورد خشکسالي 27 ص, خشکسالي, خشکسالي 27 ص, دانلود تحقیق در مورد خشکسالي 27 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد خشکسالي 27 ص لینک دانلود و…

 • مقاله اهميت دردهاي ناگهاني در سرطان

  اهميتاهميت دردهاي ناگهاني در سرطاندانلود مقاله اهميت دردهاي ناگهاني در سرطاندردردهايسرطانمقالهمقاله اهميت دردهاي ناگهاني در سرطانناگهاني رفتن به سایت اصلی مقاله اهميت دردهاي ناگهاني در سرطان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل…

 • تحقیق در مورد ارائه طرح هاي خلاق و ايده هاي نو در آموزش شيمي

  تحقیق در مورد ارائه طرح هاي خلاق و ايده هاي نو در آموزش شيمي آمو, آموزش, اراه, اراه طرح هاي خلاق و ايده هاي نو در آموزش شيمي, ايده, تحقیق, تحقیق در مورد اراه طرح هاي خلاق و ايده هاي…

 • تحقیق در مورد گزارش کار آزمایشگاه تكنولوژی بتن 4 ص

  تحقیق در مورد گزارش کار آزمایشگاه تكنولوژی بتن 4 ص 4, آزمایشگاه, بتن, تحقیق, تحقیق در مورد گزارش کار آزمایشگاه تكنولوژی بتن 4 ص, تكنولوژی, دانلود تحقیق در مورد گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک برای تعیین سرعت و مقدار فشردگ,…

 • تحقیق در مورد كنترل كيفيت محصولات با بهره‌گيري از شبكه ART غير دقيق 34 ص

  تحقیق در مورد كنترل كيفيت محصولات با بهره‌گيري از شبكه ART غير دقيق 34 ص از, با, بهره‌گيري, تحقیق در مورد كنترل كيفيت محصولات با بهره‌گيري از شبكه ART غير دقيق 34 ص, دانلود تحقیق در مورد كنترل كيفيت محصولات…

 • پاورپوینت در مورد کارگاه توجيهي مقررات مربوط به تخلفات اداري

  پاورپوینت در مورد کارگاه توجيهي مقررات مربوط به تخلفات اداري اداري, به, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد کارگاه توجيهي مقررات مربوط به تخلفات اداري, تخلفات, توجيهي, دانلود پاورپوینت در مورد کارگاه توجيهي مقررات مربوط به تخلفات اداري, کارگاه, کارگاه توجيهي مقررات…

 • تحقیق در مورد حذف دادسرا و تبعات آن 11 ص

  تحقیق در مورد حذف دادسرا و تبعات آن 11 ص 11, آن, تبعات, تحقیق, تحقیق در مورد حذف دادسرا و تبعات آن 11 ص, حذف, حذف دادسرا و تبعات آن 11 ص, دادسرا, دانلود تحقیق در مورد حذف دادسرا و…

 • تحقیق در مورد بدمینتون 3 تمرینات گروه سنی 18 به بالا برای مسابقات 27 ص

  تحقیق در مورد بدمینتون 3 تمرینات گروه سنی 18 به بالا برای مسابقات 27 ص 18, 3, بالا, بدمینتون, بدمینتون 3 تمرینات گروه سنی 18 به بالا برای مسابقات 27 ص, برا, به, تحقیق در مورد بدمینتون 3 تمرینات گروه…