تحقیق در مورد کانی

تحقیق در مورد کانی
تحقیق, تحقیق در مورد کانی, دانلود تحقیق در مورد کانی, کانی, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد کانی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 8 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏کانی‏کان‏ی‏‌‏ عبارت از عنصر ‏ی‏ا‏ ترک‏ی‏بات‏ ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ همگن‏ی‏ است که بطور طب‏ی‏ع‏ی‏ در زم‏ی‏ن‏ ‏ی‏افت‏ م‏ی‏‌‏شود‏. ترک‏ی‏ب‏ ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ کان‏ی‏‌‏ها‏ مع‏ی‏ن‏ است، و معمولا متبلورند. خواص ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی‏ کان‏ی‏‌‏ها‏ در حدود مشخص ممکن است تغ‏یی‏ر‏ کند. هر کان‏ی‏ دارا‏ی‏ مشخصات و‏ی‏ژه‏ و انحصار‏ی‏ مانند س‏ی‏ستم‏ تبلور ، سخت‏ی‏ ، کل‏ی‏واژ‏ ، جرم مخصوص ، رنگ و… م‏ی‏‌‏باشد‏. در بعض‏ی‏ از کان‏ی‏‌‏ها‏ ، اتم بعض‏ی‏ از عناصر ساختمان بلور‏ی‏ قابل تعو‏ی‏ض‏ با اتم‌ها‏ی‏ هم اندازه از عناصر د‏ی‏گر‏ م‏ی‏‌‏باشد‏. به عنوان مثال م‏ی‏‌‏توان‏ جانش‏ی‏ن‏ی‏ آهن و من‏ی‏ز‏ی‏م‏ بجا‏ی‏ هم در پ‏ی‏روکسن‏‌‏ها‏ را نام برد.‏تبلور ‏معمولا کان‏ی‏‌‏ها‏ بصورت اشکال منظم هندس‏ی‏ متبلور م‏ی‏‌‏شوند‏ که به آنها بلور م‏ی‏‌‏گو‏ی‏ند‏. بلور را م‏ی‏‌‏توان‏ به عنوان جسم‏ی‏ که دارا‏ی‏ ساختمان اتم‏ی‏ منظم است، تعر‏ی‏ف‏ کرد. هرگاه بلور را بطور مداوم به قطعات کوچک تقس‏ی‏م‏ کن‏ی‏م‏‏‏،‏ به جا‏یی‏ م‏ی‏‌‏رس‏ی‏م‏ که د‏ی‏گر‏ قابل تقس‏ی‏م‏ کردن ن‏ی‏ست‏. ا‏ی‏ن‏ جز کوچک غ‏ی‏ر‏ قابل تقس‏ی‏م‏ ، معمولا دارا‏ی‏ شکل هندس‏ی‏ منظم است که اتم‌ها‏ی‏ تشک‏ی‏ل‏ دهنده بلور در رئوس ، مراکز سطوح ، وسط ‏ی‏ال‏‌‏ها‏ و ‏ی‏ا‏ مرکز آن قرار دارند و به نام واحد بلور ‏ی‏ا‏ سلول اول‏ی‏ه‏ خوانده م‏ی‏‌‏شود‏. هر جسم متبلور از پهلو‏ی‏ هم قرار گرفتن تعداد ز‏ی‏اد‏ی‏ سلول اول‏ی‏ه‏ تشک‏ی‏ل‏ ش‏ده‏ است که به نام شبکه بلور نام‏ی‏ده‏ م‏ی‏‌‏شود‏. بسته به عناصر قر‏ی‏نه‏‌‏ا‏ی‏ که در سلول اول‏ی‏ه‏ وجود دارد، اجسام متبلور را به 7 س‏ی‏ستم‏ شامل س‏ی‏ستم‏ مکعب‏ی‏ ، تتراگونال ، تر‏ی‏ گونال ، هگزا گونال ، ارتورومب‏ی‏ک‏ ، مونوکل‏ی‏ن‏ی‏ک‏ و تر‏ی‏ کل‏ی‏ن‏ی‏ک‏ تقس‏ی‏م‏ م‏ی‏‌‏کنند‏.
 

 • تحقیق در مورد گلدکوئیست

  تحقیق در مورد گلدکوئیست تحقیق, تحقیق در مورد گلدکویست, دانلود تحقیق در مورد گلدکویست, گلدکویست, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد گلدکوئیست لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد نقش سرمايه‌گذاري‌ها و سيستم‌هاي اطلاعات حسابداري در توسعه بي

  تحقیق در مورد نقش سرمايه‌گذاري‌ها و سيستم‌هاي اطلاعات حسابداري در توسعه بي تحقیق در مورد نقش سرمايه‌گذاري‌ها و سيستم‌هاي اطلاعات حسابداري در توسعه بي, دانلود تحقیق در مورد نقش سرمايه‌گذاري‌ها و سيستم‌هاي اطلاعات حسابداري در توسعه بي, سرمايه‌گذاري‌ها, سيستمها, نقش,…

 • تحقیق در مورد پل ها و انواع آن

  تحقیق در مورد پل ها و انواع آن آن, انواع, پل, پل ها و انواع آن, تحقیق, تحقیق در مورد پل ها و انواع آن, دانلود تحقیق در مورد پل ها و انواع آن, مورد, ها, و رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد تشخيص افتراقي و انتخاب درمان

  تحقیق در مورد تشخيص افتراقي و انتخاب درمان افتراقي, انتخاب, تحقیق, تحقیق در مورد تشخيص افتراقي و انتخاب درمان, تشخيص, تشخيص افتراقي و انتخاب درمان, دانلود تحقیق در مورد تشخيص افتراقي و انتخاب درمان, درمان, مورد, و رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد تغذیه در زنان 60 45 سال سالم

  پاورپوینت در مورد تغذیه در زنان 60 45 سال سالم 45, 60, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تغذیه در زنان 60 45 سال سالم, تغذیه, تغذیه در زنان 60 45 سال سالم, دانلود پاورپوینت در مورد تغذیه در زنان 60 20…

 • کارداده شده و کارگرفته شده از ماشین

  ازدانلود کارداده شده و کارگرفته شده از ماشینشدهکاردادهکارداده شده و کارگرفته شده از ماشینکارگرفتهماشینو رفتن به سایت اصلی کارداده شده و کارگرفته شده از ماشین لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق علايم افسردگی و سبک های آن وسبک های حل مسله

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق علايم افسردگی و سبک های آن وسبک های حل مسله تحقیق, دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق علايم افسردگی و سبک های آن وسبک های حل مسله, عل, مبانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق علايم افسردگی و سبک…

 • تحقیق چرا برخي فلزها را فلزهاي قليايي خاكي ناميده اند

  اندبرخيتحقیقتحقیق چرا برخي فلزها را فلزهاي قليايي خاكي ناميده اندچراچرا برخي فلزها را فلزهاي قليايي خاكي ناميده اندخاكيدانلود تحقیق چرا برخي فلزها را فلزهاي قليايي خاكي ناميده اندرافلزهافلزهايقليايينناميده رفتن به سایت اصلی تحقیق چرا برخي فلزها را فلزهاي قليايي خاكي…

 • تحقیق در مورد جامعه شناسي گروههاي سياسي

  تحقیق در مورد جامعه شناسي گروههاي سياسي تحقیق, تحقیق در مورد جامعه شناسي گروههاي سياسي, جامعه, جامعه شناسي گروههاي سياسي, دانلود تحقیق در مورد جامعه شناسي گروههاي سياسي, سياسي, شناسي, گروه‌هاي, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد جامعه…

 • تحقیق در مورد بازاريابي بين المللي

  تحقیق در مورد بازاريابي بين المللي المللي, بازاريابي, بازاريابي بين المللي, بين, تحقیق, تحقیق در مورد بازاريابي بين المللي, دانلود تحقیق در مورد بازاريابي بين المللي و راهكارهاي ورود به بازار بين المللي 18 ص, مورد رفتن به سایت اصلی…