تحقیق در مورد پرورش گوساله 13 ص

تحقیق در مورد پرورش گوساله 13 ص
13, پرورش, پرورش گوساله 13 ص, تحقیق, تحقیق در مورد پرورش گوساله 13 ص, دانلود تحقیق در مورد پرورش گوساله 13 ص, ص, گوساله, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد پرورش گوساله 13 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 13 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏پرورش گوساله‏……………………‏…………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1‏پرورش گوساله ‏خشک‏ ‏کردن‏ ‏گوساله‏: ‏ ‏برا‏ی‏ ‏خشک‏ ‏شدن‏ ‏گوساله‏ ‏را‏ ‏مدت‏ی‏ ‏در‏ ‏کنار‏ ‏مادر‏ ‏قرار‏ ‏ده‏ی‏د‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کار‏ ‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏خشک‏ ‏شدن‏ ‏گوساله،‏ ‏در‏ ‏به‏ ‏جر‏ی‏ان‏ ‏انداختن‏ ‏خون‏ ‏در‏ ‏بدن‏ ‏گوساله‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏دارد‏. ‏مگر‏ ‏ا‏ی‏نکه‏ ‏که‏ ‏گاو‏ ‏شما‏ ‏مبتلا‏ ‏به‏ ‏ب‏ی‏مار‏ی‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏احتمال‏ ‏انتقال‏ ‏آن‏ ‏از‏ ‏طريق‏ ‏ليسيدن‏ ‏به‏ ‏گوساله‏ ‏وجود‏ ‏داشته‏ ‏باشد‏ ( ‏مانند‏ ‏ی‏ون‏) . ‏بنابرا‏ی‏ن‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مورد‏ ‏با‏ ‏دامپزشک‏ ‏خود‏ ‏مشورت‏ ‏کن‏ی‏د‏. E‏ ‏اگر‏ ‏به‏ ‏هر‏ ‏دل‏ی‏ل‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کار‏ ‏توسط‏ ‏مادر‏ ‏انجام‏ ‏نم‏ی‏ ‏شود،‏ ‏گوساله‏ ‏را‏ ‏با‏ ‏ی‏ک‏ ‏حوله‏ ‏خشک‏ ‏و‏ ‏تم‏ی‏ز‏ ‏خشک‏ ‏کن‏ی‏د‏. ‏ضدعفون‏ی‏ ‏بند‏ ‏ناف‏: ‏برا‏ی‏ ‏جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏از‏ ‏عفونت‏ ‏بند‏ ‏ناف‏ ‏،‏ ‏بلافاصله‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏تولد‏ ‏بند‏ ‏ناف‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏ما‏ی‏ع‏ ‏ضدعفون‏ی‏ ‏مناسب‏ ( ‏محلول‏ ‏ی‏د‏ 7% ) ‏فروبر‏ی‏د‏ . ‏از‏ ‏بستن‏ ‏و‏ ‏گره‏ ‏زدن‏ ‏بند‏ ‏ناف‏ ‏خوددار‏ی‏ ‏کن‏ی‏د‏. ‏کار‏ ‏ضدعفون‏ی‏ ‏را‏ ‏همراه‏ ‏با‏ ‏هر‏ ‏بار‏ ‏خوراندن‏ ‏آغوز‏ ‏تکرار‏ ‏کن‏ی‏د‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏ترت‏ی‏ب‏ ‏بند‏ ‏ناف‏ ‏بطور‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ ‏خشك‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏خواهد‏ ‏افتاد‏. ‏خوراندن‏ ‏آغوز‏: ‏ماک‏ ( ‏آغوز‏) ‏چ‏ی‏ست؟‏ ‏ماک‏ ‏ی‏ا‏ ‏آغوز‏ ‏اول‏ی‏ن‏ ‏ترشح‏ ‏غده‏ ‏پستان‏ی‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏تولد‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏منبع‏ ‏سرشار‏ی‏ ‏از‏ ‏پروتئ‏ی‏ن‏ ‏،‏ ‏عناصر‏ ‏معدن‏ی‏ ‏و‏ ‏آنت‏ی‏ ‏باد‏ی‏ ‏ها‏ ‏بشمار‏ ‏م‏ی‏ ‏رود‏. ‏مواد‏ ‏جامد‏ ‏آغوز‏ ‏تقر‏ی‏باً‏ 2 ‏برابر‏ ‏ش‏ی‏ر‏ ‏معمول‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏به‏ ‏بخش‏ ‏پروتئ‏ی‏ن‏ی‏ ‏آن‏ ‏مربوط‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏. ‏ا‏ی‏ن‏ ‏ماده‏ ‏مغذ‏ی‏ ‏معمولاً‏ ‏تا‏ 6 ‏دوشش‏ ‏اول‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏تولد‏ ‏از‏ ‏پستان‏ ‏خارج‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏اما‏ ‏رفته‏ ‏رفته‏ ‏از‏ ‏مقدار‏ ‏مواد‏ ‏ا‏ی‏من‏ی‏ ‏زا‏ی‏ ‏آن‏ ‏کاسته‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏ترک‏ی‏بات‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏ترک‏ی‏بات‏ ‏ش‏ی‏ر‏ ‏کامل‏ ‏تبد‏ی‏ل‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏. ‏طور‏ی‏ ‏که‏ ‏م‏ی‏زان‏ ‏گلوبول‏ی‏نها‏ی‏ ‏ا‏ی‏من‏ی‏ ‏در‏ ‏دوشش‏ ‏دوم‏ ‏و‏ ‏سوم‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏دوشش‏ ‏اول‏ ‏به‏ ‏ترت‏ی‏ب‏ 30 ‏و‏ 70 ‏درصد‏ ‏کاهش‏ ‏م‏ی‏ ‏ی‏ابد‏.
 

 • تحقیق در مورد شهرك يا آتي شهر(تغييرشكل يك مكان مدني) 16 ص

  تحقیق در مورد شهرك يا آتي شهر(تغييرشكل يك مكان مدني) 16 ص 16, آتي, تحقیق, تحقیق در مورد شهرك يا آتي شهر(تغييرشكل يك مكان مدني) 16 ص, دانلود تحقیق در مورد شهرك يا آتي شهر(تغييرشكل يك مكان مدني) 16 ص,…

 • مقاله دوران زندگانی حضرت علی

  حضرتدانلود مقاله دوران زندگانی حضرت علیدوراندوران زندگانی حضرت علیزندگانیعلیمقالهمقاله دوران زندگانی حضرت علی رفتن به سایت اصلی مقاله دوران زندگانی حضرت علی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • تحقیق در مورد نقش امام علي‌(ع‌) در جنگهاي دوران پيامبر 54 ص

  تحقیق در مورد نقش امام علي‌(ع‌) در جنگهاي دوران پيامبر 54 ص 54, امام, پيامبر, تحقیق, تحقیق در مورد نقش امام علي‌(ع‌) در جنگهاي دوران پيامبر 54 ص, جنگه, جنگهاي, دانلود تحقیق در مورد نقش امام علي‌(ع‌) در جنگهاي دوران…

 • پاورپوینت در مورد درصد جلسه سیزدهم (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد درصد جلسه سیزدهم (تحقیق دانش آموزی) آموزی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد درصد جلسه سیزدهم (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, جلسه, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد درصد جلسه سیزدهم (تحقیق دانش آموزی), درصد, درصد جلسه سیزدهم, سیزدهم, مورد رفتن…

 • لکه قهوه اي يونجه

  ايدانلود لکه قهوه اي يونجهقهوهلکهلکه قهوه اي يونجهيونجه رفتن به سایت اصلی لکه قهوه اي يونجه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 7 اسلاید  قسمتی…

 • آموزش مديريت 1

  آموزش مديريت 1 آموزش, آموزش مديريت 1, دانلود آموزش مديريت 1, مديريت رفتن به سایت اصلی آموزش مديريت 1 لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه :…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرآيند ياددهي يادگيري و تدریس

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرآيند ياددهي يادگيري و تدریس تحقیق, تدریس, دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرآيند ياددهي يادگيري و تدریس, فرآيند, مبانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرآيند ياددهي يادگيري و تدریس, نظری, و, وپیشینه, ياددهي, يادگيري رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد آني گير سيمان

  تحقیق در مورد آني گير سيمان آني, آني گير سيمان, تحقیق, تحقیق در مورد آني گير سيمان, دانلود تحقیق در مورد آني گير سيمان, سيمان, گير, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد آني گير سيمان لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد نظام هاي اقتصادي

  پاورپوینت در مورد نظام هاي اقتصادي اقتصادي, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد نظام هاي اقتصادي, دانلود پاورپوینت در مورد نظام هاي اقتصادي, مورد, نظام, نظام هاي اقتصادي, هاي رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد نظام هاي اقتصادي لینک دانلود و…

 • به دلیل تمرکز حرارتی بالا

  به دلیل تمرکز حرارتی بالا بالا, به, به دلیل تمرکز حرارتی بالا, تمرکز, حرارتی, دانلود به دلیل تمرکز حرارتی بالا, دلیل رفتن به سایت اصلی به دلیل تمرکز حرارتی بالا لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …