تحقیق در مورد موسیقی در فرهنگ ایرانی

تحقیق در مورد موسیقی در فرهنگ ایرانی
ایرانی, تحقیق, تحقیق در مورد موسیقی در فرهنگ ایرانی, دانلود تحقیق در مورد موسیقی در فرهنگ ایرانی, در, فرهنگ, مورد, موسیقی, موسیقی در فرهنگ ایرانی

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد موسیقی در فرهنگ ایرانی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 19 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏2‏ موس‏ی‏ق‏ی‏ در فرهنگ ا‏ی‏ران‏ی‏،اسلام‏ی‏ ‏ ‏اسلام‏‌‏،‏ به‌ عنوان‌ ‏ی‏ك‏ی‏‌‏ از مترق‏ی‏‌‏تر‏ی‏ن‏‌‏ د‏ی‏ن‏‌‏ها‏ی‏‌‏ اله‏ی‏‌‏،‏ از چنان‌ استحكام‌ و قوام‌ ساختار‏ی‏افته‏‌‏ا‏ی‏‌‏ برخوردار است‌ كه‌ از سو‏ی‏‌‏ نخبگان‌ و بزرگان‌ دانش‌ها‏یی‏‌‏ مانند مردم‌شناس‏ی‏‌‏،‏ د‏ی‏ن‏‌‏شناس‏ی‏‌‏،‏ جامعه‌شناس‏ی‏‌‏ و سا‏ی‏ر‏ مظاهر فرهنگ‌ كنون‏ی‏‌‏ بشر‏ی‏‌‏،‏ به‌ عنوان‌ ‏ی‏ك‏‌‏ تمدن‌ كامل‌ و مستقل‌ شناخته‌ م‏ی‏‌‏شود؛‏ تمدن‏ی‏‌‏ كه‌ حت‏ی‏‌‏ بزرگ‌تر‏ی‏ن‏‌‏ ف‏ی‏لسوفان‏‌‏ جهان‌، و به‌طور انحصار‏ی‏‌‏ فلاسفه‌‏ی‏‌‏ غرب‏ی‏‌‏،‏ بر آن‌ صحه‌ گذاشته‌اند، چنان‌ كه‌ هگل‌ از فرهنگ‌ اسلام‏ی‏‌‏ به‌ عنوان‌ تمدن‌ اسلام‏ی‏‌‏ ‏ی‏اد‏ م‏ی‏‌‏كند‏ و معتقد است‌ فرهنگ‌ اسلام‌ به‌ همراه‌ تمدن‌ها‏یی‏‌‏ مانند ا‏ی‏ران‏‌‏،‏ مصر، چ‏ی‏ن‏‌‏،‏ روم‌ و ‏ی‏ونان‏‌‏ در برهه‌ا‏ی‏‌‏ از تار‏ی‏خ‏‌‏،‏ عروس‌ تمدن‌ جهان‌ بوده‌ و ا‏ی‏نك‏‌‏ ا‏ی‏ن‏‌‏ مقام‌ را به‌ تمدن‌ مغرب‌زم‏ی‏ن‏‌‏ سپرده‌ و خود بازنشسته‌ شده‌ است‌. به‌ تعب‏ی‏ر‏ هگل‌، اكنون‌ ا‏ی‏ن‏‌‏ تمدن‌ غرب‌ است‌ كه‌ مقام‌ غرورآفر‏ی‏ن‏‌‏ «عروس‌ تمدن‌ها‏ی‏‌‏ جهان‌» را داراست‌ و ‏سا‏ی‏ر‏ تمدن‌ها ناگز‏ی‏ر‏ پ‏ی‏ر‏ و فرتوت‌ و ازكارافتاده‌ تلق‏ی‏‌‏ م‏ی‏‌‏شوند‏! گفتن‌ ندارد كه‌ به‌ پ‏ی‏رو‏ی‏‌‏ از هگل‌، جمع‌ د‏ی‏گر‏ی‏‌‏ از ف‏ی‏لسوفان‏‌‏ مغرب‌زم‏ی‏ن‏‌‏ و حت‏ی‏‌‏ برخ‏ی‏‌‏ از ف‏ی‏لسوفان‏‌‏ شرق‏ی‏‌‏ و متأسفانه‌ حت‏ی‏‌‏ مسلمان‌ ن‏ی‏ز‏ بر ا‏ی‏ن‏‌‏ باور هگل‌ مهر تأ‏یی‏د‏ زده‌ و به‌ حقان‏ی‏ت‏‌‏ و برتر‏ی‏‌‏ تمدن‏‌‏ غرب‏ی‏‌‏ گردن‌ نهاده‌اند.‏ا‏ی‏ن‏‌‏ باور ب‏ی‏‌‏ترد‏ی‏د‏ فاقد اعتبار است‌. اما چون‌ بحث‌ آن‌ به‌ فرصت‌ مستقل‌ د‏ی‏گر‏ی‏‌‏ ن‏ی‏از‏ دارد، بناچار از آن‌ در م‏ی‏‌‏گذر‏ی‏م‏‌‏ و تنها موضوع‌ ا‏ی‏ن‏‌‏ مقاله‌ را مورد بحث‌ قرار م‏ی‏‌‏ده‏ی‏م‏‌‏. اما اجمالاً هم
 

 • پاورپوینت در مورد فصل چهارم آشنائی با نرم افزار اقتصاد سنجی EViews

  پاورپوینت در مورد فصل چهارم آشنائی با نرم افزار اقتصاد سنجی EViews EViews, آشنای, افزار, اقتصاد, با, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فصل چهارم آشنای با نرم افزار اقتصاد سنجی EViews, چهارم, دانلود پاورپوینت در مورد فصل چهارم آشنای با نرم…

 • پاورپوینت در مورد سيكلوفم

  پاورپوینت در مورد سيكلوفم پاورپوینت, پاورپوینت در مورد سيكلوفم, دانلود پاورپوینت در مورد سيكلوفم, سيكلوفم, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد سيكلوفم لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و…

 • پاورپوینت در مورد روشهای تصفیه فاضلاب صنعتی

  پاورپوینت در مورد روشهای تصفیه فاضلاب صنعتی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد روشهای تصفیه فاضلاب صنعتی, تصفیه, دانلود پاورپوینت در مورد روشهای تصفیه فاضلاب صنعتی, روشهای, روشهای تصفیه فاضلاب صنعتی, صنعتی, فاضلاب, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد روشهای…

 • تحقیق در مورد يزد تفت

  تحقیق در مورد يزد تفت تحقیق, تحقیق در مورد يزد تفت, تفت, دانلود تحقیق در مورد يزد تفت, مورد, يزد, يزد تفت رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد يزد تفت لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد ریاضی چهارم دبستان الگوها (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد ریاضی چهارم دبستان الگوها (تحقیق دانش آموزی) آموزی, الگوها, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ریاضی چهارم دبستان احتمالات (ترکیب و اشتراک پیشامدها) (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, چهارم, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد ریاضی چهارم دبستان مبحث زاویه (تحقیق…

 • تحقیق در مورد كارآموزي مديريت صفري پور

  تحقیق در مورد كارآموزي مديريت صفري پور پور, تحقیق, تحقیق در مورد كارآموزي مديريت صفري پور, دانلود تحقیق در مورد كارآموزي مديريت صفري پور, صفري, كارآموزي, كارآموزي مديريت صفري پور, مديريت, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد كارآموزي…

 • تحقیق در مورد تخصیص بهینه منابع در آموزش و پرورش کشورهای در حال توسعه

  تحقیق در مورد تخصیص بهینه منابع در آموزش و پرورش کشورهای در حال توسعه آموزش, بهینه, پرورش, تحقیق در مورد تخصیص بهینه منابع در آموزش و پرورش کشورهای در حال توسعه, تخصیص, تخصیص بهینه منابع در آموزش و پرورش کشورهای…

 • تحقیق در مورد برنامه ریزی ریاضی

  تحقیق در مورد برنامه ریزی ریاضی تحقیق در مورد برنامه ریزی ریاضی رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد برنامه ریزی ریاضی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات: *دسته بندی :ورد *نوع فایل : doc ( قابل ويرايش و آماده…

 • تحقیق در مورد طراحي سيستم انبارداري 94 ص

  تحقیق در مورد طراحي سيستم انبارداري 94 ص 94, انبارداري, تحقیق, تحقیق در مورد طراحي سيستم انبارداري 94 ص, دانلود تحقیق در مورد طراحي سيستم انبارداري 94 ص, سيستم, ص, طراحي, طراحي سيستم انبارداري 94 ص, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد تبلیغات در صنعت گردشگری 10 ص

  تحقیق در مورد تبلیغات در صنعت گردشگری 10 ص 10, تبلیغات, تبلیغات در صنعت گردشگری 10 ص, تحقیق, تحقیق در مورد تبلیغات در صنعت گردشگری 10 ص, دانلود تحقیق در مورد تبلیغات در صنعت گردشگری 10 ص, در, ص, صنعت,…