تحقیق در مورد خانواده ایرانی و چالش های آینده

تحقیق در مورد خانواده ایرانی و چالش های آینده
آینده, ایرانی, تحقیق, تحقیق در مورد خانواده ایرانی و چالش های آینده, چالش, خانواده, خانواده ایرانی و چالش های آینده, دانلود تحقیق در مورد خانواده ایرانی و چالش های آینده, مورد, های, و

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد خانواده ایرانی و چالش های آینده
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 8 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏مركز تربيت معلم شهيد حسيني ‏عنوان تحقيق :‏خانواده ا‏ی‏ران‏ی‏ و چالش ها‏ی‏ آ‏ی‏نده‏خانواده ا‏ی‏ران‏ی‏ و چالش ها‏ی‏ آ‏ی‏نده‏تغ‏یی‏ر‏ جز‏یی‏ از زندگ‏ی‏ بشر است. در گذر زمان همه چ‏ی‏ز‏ تغ‏یی‏ر‏ م‏ی‏ كنند، اما مهم تر از خود تغ‏یی‏ر،‏ آمادگ‏ی‏ انسان ها برا‏ی‏ مواجهه با آثار آن است. در جوامع‏ی‏ كه سرعت تغ‏یی‏رات‏ ب‏ی‏ش‏ از آمادگ‏ی‏ ها و ظرف‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ مردم است نه تنها آس‏ی‏ب‏ ها‏یی‏ متوجه عموم م‏ی‏ شود بلكه تلق‏ی‏ مردم از تغ‏یی‏ر‏ ن‏ی‏ز‏ منف‏ی‏ خواهد بود. وضع‏ی‏ت‏ امروز «خانواده ا‏ی‏ران‏ی‏»‏ مصداق‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ موضوع است. در گذار از سنت به مدرن‏ی‏ته‏ و به همراه تغ‏یی‏رات‏ آشفته فرهنگ‏ی‏ جامعه ما، خانواده ا‏ی‏ران‏ی‏ دگرگون‏ی‏ ها‏ی‏ گسترده ا‏ی‏ را تجربه م‏ی‏ كند. درك ا‏ی‏ن‏ دگرگون‏ی‏ و پ‏ی‏ش‏ ب‏ی‏ن‏ی‏ آثار و عواقب آن، از ابعاد مختلف ‏م‏ی‏ تواند حائز اهم‏ی‏ت‏ باشد. تغ‏یی‏رات‏ ناش‏ی‏ از پد‏ی‏ده‏ ها‏ی‏ تاث‏ی‏رگذار‏ در درون فضاها‏ی‏ خانواده ها و رو‏ی‏دادها‏ی‏ برون، آس‏ی‏ب‏ ها‏ی‏ جد‏ی‏د‏ی‏ را به همراه دارند. از طرف د‏ی‏گر‏ به دل‏ی‏ل‏ عدم آمادگ‏ی‏ ها‏ی‏ نظام اجتماع‏ی‏،‏ و به جا‏ی‏ هر گونه اقدام منف‏ی‏،‏ در اكثر موارد، نگرش ها‏ی‏ به شدت منف‏ی‏ در قبال ا‏ی‏ن‏ تغ‏یی‏رات‏ وجود دارد.رشد و تحول خانواده در ا‏ی‏ران‏ و به تبع آن رشد و تحول فرد در درون خانواده، تابع منطق و اصول خاص‏ی‏ ن‏ی‏ست‏. برا‏ی‏ هم
 

 • تحقیق در مورد سیستم های مخابراتی تلفن همراه 25 ص

  تحقیق در مورد سیستم های مخابراتی تلفن همراه 25 ص 25, تحقیق, تحقیق در مورد سیستم های مخابراتی تلفن همراه 25 ص, تلفن, دانلود تحقیق در مورد سیستم های مخابراتی تلفن همراه 25 ص, سیستم, سیستم های مخابراتی تلفن همراه…

 • پاورپوینت در مورد رشد و تکامل حرکتی و جسمانی

  پاورپوینت در مورد رشد و تکامل حرکتی و جسمانی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد رشد و تکامل حرکتی و جسمانی, تکامل, جسمانی, حرکتی, دانلود پاورپوینت در مورد رشد و تکامل حرکتی, رشد, رشد و تکامل حرکتی و جسمانی, مورد, و رفتن…

 • پاورپوینت در مورد درس کاربرد فن آوری اطلاعات در پزشک

  پاورپوینت در مورد درس کاربرد فن آوری اطلاعات در پزشک آوری, اطلاعات, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد درس کاربرد فن آوری اطلاعات در پزشک, پزشک, دانلود پاورپوینت در مورد درس کاربرد فن آوری اطلاعات در پزشک, در, درس, درس کاربرد فن…

 • تحقیق در مورد تصرف عدوانی

  تحقیق در مورد تصرف عدوانی تحقیق, تحقیق در مورد تصرف عدوانی, تصرف, تصرف عدوانی, دانلود تحقیق در مورد تصرف عدوانی, عدوانی, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تصرف عدوانی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد کاربرد مينی تنيس در آموزش مبتديان و ورزش مدارس

  تحقیق در مورد کاربرد مينی تنيس در آموزش مبتديان و ورزش مدارس آموزش, تحقیق, تحقیق در مورد کاربرد مينی تنيس در آموزش مبتديان و ورزش مدارس, تن, تنيس, دانلود تحقیق در مورد کاربرد مينی تنيس در آموزش مبتديان و ورزش…

 • مقاله قلمه زدن

  دانلود مقاله قلمه زدنزدنقلمهقلمه زدنمقالهمقاله قلمه زدن رفتن به سایت اصلی مقاله قلمه زدن لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 2 صفحه  قسمتی از متن…

 • پاورپوینت در مورد برقراری ارتباط صحیح با دانش آموزان با انگیزه ی جذب آنان به کلاس های فارسی

  پاورپوینت در مورد برقراری ارتباط صحیح با دانش آموزان با انگیزه ی جذب آنان به کلاس های فارسی برقراری ارتباط صحیح با دانش آموزان با انگیزه ی جذب آنان به کلاس های فارسی, پاورپوینت در مورد برقراری ارتباط صحیح با…

 • پاورپوینت در مورد جلسه دوم زیست و آزمایشگاه 3 (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد جلسه دوم زیست و آزمایشگاه 3 (تحقیق دانش آموزی) 3, آزمایشگاه, آموز, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد جلسه دوم زیست و آزمایشگاه 3 (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, جلسه, جلسه دوم زیست و آزمایشگاه 3, دانش, دانلود پاورپوینت در…

 • پاورپوینت در مورد روشهای گرد آوری اطلاعات

  پاورپوینت در مورد روشهای گرد آوری اطلاعات آوری, اطلاعات, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد روشهای گرد آوری اطلاعات, دانلود پاورپوینت در مورد روشهای گرد آوری اطلاعات, روشهای, روشهای گرد آوری اطلاعات, گرد, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد روشهای…

 • تحقیق در مورد کليه ها

  تحقیق در مورد کليه ها تحقیق, تحقیق در مورد کليه ها, دانلود تحقیق در مورد کليه ها, کليه, کليه ها, مورد, ها رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد کليه ها لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…